Донат
Повернись живим фонд Притули

Гальмівні системи колісних тракторів

Колісні трактори можуть рухатись по рівному твердому покриттю із швидкістю більше 30 км/год, розвиваючи при цьому велику кінетичну енергію.

Гальмівна система призначена для зниження швидкості руху трактора, своєчасної його зупинки, утримання трактора в нерухомому стані, в тому числі і на схилах, а також для зменшення радіуса повороту трактора.

Гальмівна система складається з гальмівного приводу та гальмівних механізмів.

Гальмівні приводи являють собою сукупність пристроїв для передачі енергії від тракториста (оператора) до гальмівних механізмів. Гальмівні приводи можуть бути механічні, гідравлічні та пневматичні.

Гальмівні механізми перешкоджають обертанню коліс, внаслідок чого між колесами і дорогою виникає гальмівна сила, що зупиняє трактор.

За будовою тертьових поверхонь гальмівні механізми бувають барабанними (колодковими), дисковими і стрічковими.

Види гальм

Барабанні (колодкові) гальмівні механізми. На нерухомому диску, закріпленому на фланці корпусу головної передачі або колісного редуктора, встановлено дві колодки 1, зовнішня поверхня яких вкрита фрикційними накладками із матеріалів з великим коефіцієнтом тертя (пресований азбест із спеціальним просоченням, мідно-азбестове плетиво з просоченням та ін.). Колодки спираються на осі 6 і на кулак 4, крім того, колодки з’єднані між собою пружиною 5.

Якщо натиснути на педаль 2, колодки розтискним кулаком 4 притиснуться до внутрішньої поверхні барабана 3, що обертається разом з колесом. При цьому виникнуть сили тертя, які перешкоджають обертанню колеса, тобто руху трактора.

Чим сильніше притискуються гальмові колодки 1 до гальмового барабану, тим більше сила тертя, а отже і робота тертя, більше буде виділятися теплоти і швидше поглинатися кінетична енергія, накопичена трактором, тим швидше він зупиниться.

Якщо педаль 2 відпустити, колодки 1 пружиною 5 відводяться від гальмового барабану і гальмування припиниться.

Гальма такого типу встановлюють на тракторах Т-150К та на тракторах ЮМЗ старого зразка з використанням для їх привода пневматичної системи трактора.

Стрічкові плаваючі гальмівні механізми. На валу, з’єднаному з ведучим колесом трактора (безпосередньо або через передачу) закріплено гальмовий шків 11. Навколо шківа розміщено стальну стрічку 10, внутрішню поверхню якої вкрито фрикційною накладкою. Обидва кінці гальмової стрічки з’єднані з двома плечима важеля 7 за допомогою пальців 8 і 9, поміщених у вирізах нерухомого кронштейна 12. Важіль 7 з’єднаний тягою з педаллю гальма.

Якщо під час руху трактора натиснути на педаль, то важіль 7 обернеться навколо своєї осі і почне рівномірно стягувати обидва кінці гальмової стрічки 10, притискуючи її до гальмового шківа 11.

Як тільки між стрічкою і гальмовим шківом виникне сила тертя, залежно від напряму обертання шківа 11 (трактор рухається вперед або назад), один кінець стрічки через палець 8 або 9 упирається у виріз нерухомого кронштейна 12 і буде нерухомим, а інший буде затягуватися важелем 7.

При такій будові інтенсивність гальмування буде однакова, в який би бік не обертався шків 11. Оскільки гальма такого типу не мають постійного зв’язку з будь-яким упором, вони називаються плаваючими і застосовуються на колісних тракторах Т-25 і Т-40.

Дискові гальмівні механізми. На валу 13, який через передачу з’єднаний з ведучими колесами трактора, на шліцах насаджено два диски 17 з фрикційними накладками Між ними розміщено два натискні диски 14 з виїмками, в які закладено кульки 15. Натискні диски стягуються між собою пружинами і вільно розміщуються у чавунному корпусі 16.

Якщо педаль гальма вільна, то під дією пружин диски 14 стиснуті і не впливають на диски 17.

При натискуванні на гальмову педаль диски 14 повертаються навколо своєї осі назустріч один одному. При цьому кульки, ковзаючи по поверхні виїмок, розсувають диски 14 і притискують диски 17 до стінок корпусу 16. Утворені при цьому сили тертя загальмовують обертання вала 13, а також коліс трактора

Гальма такого типу встановлено на універсальних просапних тракторах ЮМЗ і МТЗ.

Зупинні гальма

Зупинні гальма.

У їх ролі можуть бути використані робочі гальма. Для цього на тракторі встановлено важіль 5, з’єднаний тягою 3 з правою гальмовою педаллю 2. Щоб загальмувати трактор, необхідно важіль 5 перевести на себе і у протилежний бік (від себе), натиснувши кнопку 1 — щоб припинити гальмування. Гальмо такого типу встановлено на тракторах ЮМЗ.

Спеціальні зупинні гальма виконують стрічковими або дисковими.

Стрічкове зупинив гальмо складається зі шківа 8, встановленого на валу, який передає крутний момент на ведучий міст. Навколо шківа 8 розміщена стальна стрічка 9 з фрикційними накладками. Один кінець стрічки закріплено важелем з клямкою, яка фіксує його в потрібному положенні.

Рівномірний зазор між гальмовою стрічкою і шківом забезпечують пружина 10 і регулювальний болт 4. При переведенні важеля на себе до відказу зусилля передається через систему тяг на стрічку, яка загальмовує шків. У попереднє положення стрічку повертають пружини після відведення важеля від себе.

Гальмо такого типу діє на тракторі загального призначення Т-150К.

Дискове зупинив гальмо 6 розміщене поруч з робочим гальмом 7 і керується важелем 5 із защіпкою. Гальмо такого типу встановлено на тракторах МТЗ.

Запчатини на колодкові гальма ЮМЗ (відео)

Перебирання гальм трактора ЮМЗ-6 (відео)

Гальмівна система і механізм блокування трактора МТЗ (відео)

Гальмівна система трактора Т-150К (відео)

Тестування з теми