Донат
Повернись живим фонд Притули

Коробка передач трактора МТЗ-80

Дев'ятиступенева коробка передач спільно із знижувальним редуктором забезпечує 18 передач переднього і чотири передачі заднього ходу. Її корпус, з'єднаний з корпусом зчеплення і заднього моста - це складова частина остова трактора. На тракторі МТЗ-82 замість правої кришки до корпусу прикріплена роздавальна коробка. Замість лівої кришки можна встановити ходозменшувач або редуктор бокового ВОМ.

Понижуючий редуктор розташований в задньому відсіку корпусу зчеплення. Його ведуча шестерня 2 через голчастий підшипник спирається на вал 1, а ведена 7 закріплена на передньому кінці первинного вала 8 коробки. З цими шестернями постійно зачеплені вінці проміжних шестерень 30 і 31, виконаних в загальному блоці. Цей блок обертається на двох кулькових підшипниках. Кронштейн, де вони знаходяться, одночасно служить гніздом кулькового підшипника внутрішнього валу 33, з'єднаного шліцьовій втулкою з валом приводу ВВП.

Коробка передач трактора МТЗ-80

Редуктор перемикають, переміщаючи муфту 5 по зубчастому пояску вала 1. При зміщенні назад муфта захоплює малий вінець 6 шестерні 7, в результаті вали 1 і 8 з'єднуються напряму - редуктор вимкнений. Якщо муфту перемістити вперед (на малюнку ліворуч), вона захоплює малий вінець 3 шестерні 2 і жорстко з'єднує її з валом 1. Оскільки тепер первинний вал буде отримувати привід через дві пари шестерень, частота його обертання зменшиться в 1,34 рази.

Первинний 8 і вторинний 17 вали коробки розміщені на одній прямій. Вал 8 разом з розташованими на його шліцах каретками 9, 10 і 13 обертається в двох кулькових підшипниках. Передній підшипник закріплений в стакані корпусу, а задній знаходиться в розточці вторинного вала.

Вал 17 виготовлений заодно з відомою шестернею 15 першого ступеня редуктора. На шліцах вала закріплені ведена шестерня 16 другого ступеня редуктора і конічна шестерня, під яку встановлюють регулювальну шайбу, щоб відстань від заднього торця шестерні до установочної площині корпусу становила 58 ± 0,15 мм. Підбором прокладок під фланець стакана регулюють зазор в конічних підшипниках так, щоб вторинний вал можна було провернути, приклавши момент 7 ... 8 Нм.

Проміжний вал 20 переднім кінцем спирається на кульковий підшипник, а заднім (через бронзову втулку) - на маточину ведучої шестерні 18 другого ступеня редуктора. Маточина обертається в двох роликових підшипниках, які встановлені в стакані, закріпленому в розточці корпусу. На задньому торці маточини виконані виступи для з'єднання з кулачковою муфтою включення синхронного ВВП.

Проміжний вал - трубчастий, в ньому пропущено внутрішній вал 33 приводу незалежного ВОМ. На шліцах проміжного вала, де встановлені шестерні, зафіксовані упорною шайбою з пружинним кільцем, може переміщатися каретка 21. Шестерня 12 має подовжену шліфовану маточину. На неї бронзовою втулкою спирається блок 22 проміжних шестерень, який передає обертання від первинного валу шестерні 24, встановленої на шліфованої пояску вала I і II передач.

Вал 25 обертається в двох кулькових підшипниках. Спереду на його шліцах встановлена каретка 26 для включення I і II передач і заднього ходу, а ззаду - шестерня 23. На тракторах без ходозменшувача ця шестерня зрушена вперед і зафіксована пружинним кільцем. Внутрішні шліци маточини цієї шестерні захоплюють зубчастий поясок на маточині шестерні 24 і блокують останню з валом.

Схема перемикання передач трактора МТЗ-80

Простежимо, як передається обертання з первинного вала на вторинний при включенні різних передач.

Вища (IX передача) - пряма. Її включають, безпосередньо поєднуючи первинний 8 і вторинний 17 вали. Для цього каретку 13 переміщують назад (на малюнку праворуч) і вводять в зачеплення з внутрішнім зубчастим вінцем 14 шестерні 15.

При включенні інших передач обертання з первинного вала на вторинний передається через проміжний вал 20, а для отримання I і II передач і заднього ходу - ще й через вал 25.

Оскільки проміжний вал лише спирається на маточину шестерні 19, то вони обертаються незалежно. Тому, якщо каретку 21 перемістити по шліцах проміжного вала вліво і ввести в зачеплення з шестірнею 15 вторинного вала (положення показано на малюнку), то включиться перший ступінь редуктора. Переміщаючи каретки 13, 10 і 9 по шліцах первинного вала і вводячи їх в зачеплення з шестернями 12, 11 і 29, отримують відповідно III, IV і V передачі. Якщо ж каретку 21 редуктора перемістити вправо і ввести в зачеплення з внутрішнім зубчастим вінцем 18 шестерні - 19, то шестерня і проміжний вал будуть обертатися як одне ціле. Частота обертання вторинного валу при цьому збільшиться, тобто включиться другий ступінь редуктора. Якщо тепер вводити в зачеплення ті ж каретки і шестірні, то будуть отримані ще три передачі: VI, VII і VIII.

Передачі множаться редуктором і при включенні I, II передач, а також заднього ходу. Шестерня 22 обертається на проміжному валу вільно, як на осі. Будучи постійно зачепленою великим вінцем з кареткою 13, а малим - з шестернею 24, вона передає обертання на вал 25. Останній обертається в тому ж напрямі, що і первинний, але значно повільніше його, так як обидві ведучі шестерні, які беруть участь у передачі, менше ведених. Тому, коли каретку 26 вводять в зачеплення з шестірнею 11, проміжний вал обертається з найменшою частотою. Якщо за допомогою каретки 21 переключити редуктор, то будуть отримані I і II передачі.

Якщо каретку 26 перемістити вліво і ввести в зачеплення з шестірнею 27, то проміжний вал обертатиметься повільно в зворотному напрямку. Тому, перемикаючи редуктор, отримують дві передачі заднього ходу.

Механізм перемикання складається з чотирьох повзунів 40, які разом з нерухомими замковими пластинами 35 змонтовані в корпусі 41. До трьох повзунів приварені вилки 36, а до правого крайнього - поводок 39, з'єднаний з валом 37, на якому закріплена вилка 38 перемикання редуктора. Валик вставлений в отвори стінок корпусу коробки. Повзуни утримуються кульковими фіксаторами 34. Механізму блокування в коробці передач немає.

При перемиканні передач спочатку включають редуктор. Для цього нижній кінець важеля заводять в подовжений паз правого повзуна 15 і включають потрібну ступінь редуктора. Потім, повернувши важіль в нейтральне положення, заводять його нижній кінець в паз одного з трьох інших повзунів і включають потрібну передачу.

Розбирання коробки передач трактора МТЗ-80 (відео)