Донат
Повернись живим фонд Притули

Основні поняття та визначення

Основні поняття та визначення

Пальна суміш — суміш повітря з паливом у певній пропорції.

Робоча суміш — пальна суміш, яка заповнює циліндр і змішується з рештками продуктів згоряння.

Верхня мертва точка (ВМТ) — крайнє верхнє положення поршня.

Нижня мертва точка (НМТ) — крайнє нижнє положення поршня.

Хід поршня - шлях, який проходить поршень між мертвими точками.

Об’єм камери стиску Vс — це об’єм над поршнем, коли він перебуває у ВМТ.

Робочий об’єм циліндра Vр — це об’єм, що звільняє поршень при переміщенні від ВМТ до НМТ.

Повний об’єм циліндра — це сума об'єму камери стиску й робочого об’єму: Vа = Vс + Vр. (об’єм над поршнем, коли він перебуває у НМТ)

Ступінь стиску - відношення повного об’єму циліндра до об’єму камери стиску: Ε = Va/Vc

Ступінь стиску показує, у скільки разів зменшується об’єм робочої суміші (або повітря) при переміщенні поршня від НМТ до ВМТ. У сучасних дизелях ступінь стиску становить 15...20, а в карбюраторних двигунах відповідно 6...9.

Літраж двигуна - сума робочих об’ємів всіх циліндрів двигуна виражена в літрах

Робочий цикл двигуна — сукупність послідовних процесів, починаючи з впуску пальної суміші або повітря, далі — стиску і згоряння, розширення та випуску відпрацьованих газів, які проходять у циліндрах двигуна та зумовлюють його роботу. Робочі цикли періодично повторюються в кожному циліндрі працюючого двигуна.

Такт - частина робочого циклу, яка проходить за час переміщення поршня між мертвими точками.

Чотиритактними називаються такі двигуни, в яких робочий цикл відбувається за чотири ходи поршня — такти (два оберти колінчастого вала), двотактними — за два ходи поршня (один оберт колінчастого вала).

Тестування з теми