Донат
Повернись живим фонд Притули

Система електростартерного пуску

Стартер застосовують для прокручування колінчастого вала двигуна. Система електричного пуску складається з акумуляторної батареї, стартера і пристрою для керування стартером.

Стартер СТ 212А призначений для пуску дизелів Д-65, Д-240, Д-144.

Стартер

Це електродвигун постійного струму послідовного збудження. Складається із стального корпуса 27, всередині якого розташовано чотири обмотки збудження 31 з чотирма полюсними осердями 30, якір 29 з колектором і чотири щітки 24. Щітки розміщені у тримачах на кришці 22 і виготовлені із міднографітосвинцевого порошку з домішками олова. Дві позитивні щітки ізольовані від корпуса стартера і з’єднані з кінцями обмотки збудження, а дві негативні — з корпусом («масою»).

Обмотку збудження і обмотку якоря стартера виготовляють із товстого мідного дроту, оскільки при запуску двигуна він споживає струм до 1500 А.

Принцип дії електродвигуна базується на взаємодії магнітного поля полюсних осердь з магнітним полем якоря при проходженні електричного струму по обмотках. Електродвигун живиться від акумуляторної батареї. На сучасних тракторах застосовують стартери з дистанційним управлінням і електромагнітним включенням.

Привод стартера складається із реле включення, тягового реле та механізму привода. Механізм привода передає крутний момент з вала якоря на маховик двигуна та призначений для роз’єднання якоря стартера і колінчастого вала після пуску двигуна. Механізм привода складається із шестерні 37, муфти вільного ходу 36, пружини 35. Муфта вільного ходу запобігає розносу якоря стартера після запуску двигуна, оскільки передає обертання тільки в одному напрямі — від валу якоря стартера до вінця маховика.

Електромагнітне тягове реле примусово вводить шестерню стартера в зачеплення з вінцем маховика і живить стартер від акумуляторної батареї. Тягове реле встановлюють на корпусі стартера. При подачі струму на котушки 9 і 11 тягового реле створюються магнітні поля, зусиллям яких якір 8 переміщується в середину котушок і через важіль 5 і планку 6 передається на опорну муфту 34, а зусилля від неї через пружину 35 — на муфту вільного ходу 36. Втулка 2 разом з шестернею 37 по гвинтовим шліцам вала 1 переміщується і входить в зачеплення з зубцями вінця маховика. При цьому якір 8 тягового реле переміщує рухомий контакт 14 і замикає контакти затискачів 17 і 18, підключаючи стартер до акумуляторної батареї. Після замикання контактів електричний струм від акумуляторної батареї передається в обмотки збудження 31 і обмотки якоря 29, внаслідок чого утворюються магнітні поля, під взаємодією яких якір 29 почне обертатись, а двигун — працювати.

Якщо при цьому шестерня 37 ще не вийшла із зачеплення з вінцем маховика, починає діяти муфта вільного ходу 36. При цьому маточина приводної шестерні 37 обертається швидше за маточину втулку 2. Зусилля від маточини приводної шестерні передається на ролики, розміщені в пазах маточини втулки 2. Пружини, які утримують ролики в робочому стані під дією цих зусиль, стискуються і ролики перекочують в розширену частину канавок маточини втулки. При цьому обертання від колінчастого вала дизеля не передається валу 1 стартера.

Для автоматичного відключення стартера після пуску дизеля і зменшення навантаження на контакти вимикача стартера в коло включення стартера вводять два додаткових електромагнітних реле.

Схема дистанційного керування стартером

Реле вмикання 2 РС 502 має замикаючі контакти, а реле блокування 3 РБ1 — розмикаючі контакти і випрямний міст з чотирьох діодів Д226Д. Вимикач стартера ВК 316-Б при цьому встановлюють між реле включення 2 і реле блокування 3. Обмотка реле включення з’єднана з «масою» через контакти реле блокування. Паралельно вимикачу стартера 4 до реле включення і реле блокування підключено вимикач 5 ВК-403, тому при включеній передачі вмикання стартера 8 неможливе.

При включенні вимикача стартера 4 електричний струм від акумуляторної батареї 7 передається на обмотку реле включення 2, яке спрацьовує і електричний струм надходить до тягового реле стартера.

Після пуску дизеля починає працювати генератор. Змінний електричний струм від генератора поступає до реле блокування 3. Випрямний міст реле 3 перетворює змінний струм у постійний, який потрапляє до обмотки реле блокування 3. При напрузі 8...9 В (за частоти обертання колінчастого вала 650...750 хв1) до реле блокування 3 струм не поступає. Контакти реле під дією пружин розмикаються і стартер виключається. Під час роботи двигуна контакти реле 3 розімкнуті, тому включення стартера неможливе при випадковому включенні вмикача стартера.

Електричні стартери, призначені для пуску двигунів, відрізняються між собою потужністю, розмірами, конструкцією окремих деталей. Принципово вони неоднакові за величиною напруги в електричній схемі. Наприклад, пуск пускових двигунів і дизелів малої і середньої потужності здійснюється при напрузі 12 В. Стартери, призначені для безпосереднього пуску комбайнових дизелів модифікації СМД-60 (СТ-142Г) і тракторних дизелів ЯМЗ-238, ЯМЗ-240Б (СТ-103), використовують напругу 24 В. Стартери цих дизелів з’єднуються з акумуляторними батареями через дистанційний пусковий перемикач ВК-30Б, що автоматично переводить батареї в момент пуску дизеля з паралельного з’єднання (12В) на паралельно-послідовне (24 В).

Пуск дизеля при від’ємних температурах повітря ускладнюється через підвищення в’язкості масла, збільшення опору при прокручуванні колінчастого вала і низьку температуру паливної суміші або повітря в кінці такту стиску.

Щоб скоротити час пуску дизеля і полегшити роботу пускового пристрою, застосовують підігрівачи охолоджувальної рідини або масла в картері дизеля, електрофакельні підігрівачи, свічки розжарювання, легкозаймисті пускові рідини, пристрої для полегшення прокручування колінчастого вала.

Принцип работы стартера (відео)

Тестування з теми